"Monesti kotisivut on jätetty oman onnensa nojaan niiden valmistumisen jälkeen. Aina kotisivujen uusiminen ei ole kannattava vaihtoehto. Kotisivuremontti on palvelukokonaisuus, joka tarkoitettu lähinnä elvyttämään vanhoja sivuja edullisesti ilman, että niitä tarvitsisi uusia kokonaan."

Vaikka palveluihini kuuluu yksittäiset pienet muokkaukset, kotisivuremontissa tarkastellaan sivustoa vähän laajemmin kokonaisuutena. Tutkitaan tämänhetkistä tilannetta, jotta saadaan käsitys mitä kaikkea sivuston kuntoon saaminen vaatisi. Tämä on hyvä budjettivaihtoehto sivujen kokonaan uusimiselle, joka yleensä tulee maksamaan useamman satasen, ellei tuhansia.

Hinta muodostuu kahdesta osasta, kartoitus (n. tunti) + käytetty työaika muutoksiin, jos päätetään, että muutokset tehdään. Jos kartoituksessa havaittuja kohtia ei haluta korjata veloitetaan teiltä vain kartoituksen hinta.

Tämän hetkisen tilanteen kartoitus

Kartoitus tarkoittaa lähinnä sivun tutkimista ja epäkohtien paikallistamista koodissa ja sisällössä. Vähän niin kuin talon kuntotarkastus. Katsotaan, löytyykö selkeitä ongelmakohtia, mitä asioita parantamalla, asiakkaat löytäisivät etsimänsä helpommin ja miten he löytäisivät teidät hakukoneiden kautta paremmin. Voidaanko tehdä jotain mikä nopeuttaisi sivujen latautumista. Haluatteko te, että sivustolla muokataan jotain erinäköiseksi. Selvitetään ne kaikki vaihtoehdot mitä on tarjolla sivuston parantamiseksi.

Sivuston toimivuus ja latausnopeus

Tarkistetaan toimiiko sivusto kunnolla, näkyvien ja piilevien vikojen varalta. Kuinka nopeasti sivusto latautuu ja olisiko hitaasti latautuvalle sivustolle jotain tehtävissä. Sivuston latausnopeus vaikuttaa niin käyttäjiin kuin google rankingiin.

Vanhentuneen / muutettavan tiedon paikallistaminen

Katsotaan, onko jossain vanhentunutta tietoa tai jotain mikä olisi selkeästi hyvä muuttaa. Työntekijät ja tiedot vaihtuu, aina niitä ei muisteta päivittää kotisivuille. Sisällön tarkistamiseen tarvitaan sinulta apua sillä en välttämättä tiedä pitääkö tieto paikkansa.

Hakukone ystävällisyys

Tutkitaan hieman sivuston hakukoneystävällisyyttä. Onko selkeitä ongelmakohtia ja miten niitä voisi parantaa. Onko perusasiat kunnossa. Käydään yhdessä läpi, miten toiveet ja todellisuus kohtaavat.

Onko perusasiat kunnossa, mitä voisi parantaa

Tarkistetaan, että kaikki yleiset asiat ovat kunnossa. Ettei sivustolta puutu oleellista tietoa, kaikki on nimetty oikein ja että pilkut ja pisteet ovat paikallaan.

Käsitys siitä mitä pitäisi tehdä

Kun kartoitus on tehty, pitäisi alkaa olemaan melko hyvä käsitys tehtävistä mitä pitäisi tehdä. Käydään niitä yhdessä läpi ja katsotaan, miten edetään, mitä tehdään ja mitä se kaikki tulisi kustantamaan. Mikään ei velvoita korjaamaan kartoituksessa havaittuja kohtia, jos näin haluatte. Tällöin teiltä veloitetaan vain kartoituksen hinta.

Asiakkaan toiveet muutoksista

Käydään läpi, onko jotain muutoksia mitä te haluaisitte sivuille ja onko ne mahdollista toteuttaa kuinka helposti.

Tietoa vaihtoehdoista

Kerron vaihtoehdoista mitä on tarjolla asioiden ratkaisemiseen ja annan suosituksia mitä muita asioita kannattaa ottaa huomioon.

Tehdäänkö kaikki muutokset vai valitaanko tietyt

Käydään yhdessä läpi tehtävälista ja päätetään, tehdäänkö kaikki muutokset vai valitaanko vain osa jos tuntuu, että kustannukset nousevat liian korkealle. Toki mikään ei velvoita tekemään muutoksia ollenkaan.

Arvio kustannuksista

Aina ennen kuin tehdään mitään, saatte arvion kustannuksista, jonka jälkeen saatte päättää, edetäänkö tehtävässä. Kartoituksesta veloitan tunnin työaikaa, johon lisätään muutoksiin käytetty aika, jos muutokset päätetään tehdä. Suuntaa antavana kustannusarviona kartoitus+1- 2 h työtä n. 80-120e+alv.

"Aina kannattaa kysyä.
Sinulla on käytössä koko 15 vuoden osaamiseni."

"PSSSSsssttt... Vinkkaa kaverillekin, jos se sattuu tarvitsemaan apua"