Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE / REKISTERISELOSTE, Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §, EU:N TIETOSUOJA-ASETUS (2016/679) 

Rekisterinpitäjä 

MediaGrafix
Haarakatu 4A as 2, 11310 Riihimäki
Puhelin 045 6304000
www.mediagrafix.fi
Y-tunnus 3274966-5 

Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Kristian Nurmi
info@mediagrafix.fi 

Rekisterin nimi 

Asiakastietorekisteri, Laskutusohjelma. 

Rekisterin käyttötarkoitus 

Asiakkailta kerättäviä tietoja käytetään laskutukseen ja työseurantaan.

Rekisterin tietosisältö 

Asiakkaan nimi, yhteystiedot, yrityksen tiedot sekä työtehtävämerkinnät.

Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakkaalta kerätään tiedot asiakassuhteen alussa. Kotisivulla kerätään Google Analytics -palvelun avulla kotisivun liikennettä. Evästeiden avulla kerätään tietoa vain tilastollisiin tarkoituksiin, eikä tietojen perusteella voida yksilöidä käyttäjää. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Henkilölle itselleen luovutetaan ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä. Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille, vakuutuslaitoksille sekä vakuutuskassoille. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Ei luovuteta. 

Tarkastusoikeus 

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa. Tietoja pyydetään kirjallisesti ja osoitetaan henkikohtaisesti rekisterinpitäjälle MediaGrafixin yllä mainittuun osoitteeseen. Tiedot antaa rekisterinpitäjä ja luovutetaan asiakkaalle kirjallisena. 

Tiedon korjaaminen 

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan MediaGrafixin yllä mainittuun osoitteeseen tehdyn kirjallisen pyynnön perusteella. Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin. 

Kielto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä kaikki itseään koskevia tietoja lain mukaisesti. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Sähköistä asiakasrekisteriä ylläpidetään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin sekä muiden tarvittavien suojajärjestelyiden avulla.